แจ้งเตือน กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท

โปรดระมัดระวัง

การชักชวนให้ลงทุน โดยรับประกันผลตอบแทน  ผ่านช่องทาง SMS, โทรศัพท์ และตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ  เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล โดยแอบอ้างชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)  และ/หรือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยใช้ชื่อคุณประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุน หรืออ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัท  ทั้งนี้  บริษัทขอแจ้งว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง และไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ Line ID: @merchantasset หรือ โทร 02-660-6624, 02-660-6689 

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

        บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด