บริการ NDID

บริการ NDID ยืนยันตัวตนได้ สะดวก มั่นใจ ปลอดภัยรูปแบบดิจิทัล​​

​( อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ​​)​​​


การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ

จุดเด่นบริการ

มั่นใจ ปลอดภัยไม่โดยสวมรอย ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

  • สัญชาติไทยเท่านั้น

  • เคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อสมัครผลิตภัณฑ์ที่สาขาของธนาคารมาก่อน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก / ถ่ายรูป FR ที่สาขา

  • มี Application ธนาคารที่ต้องการใช้ข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน

ธนาคารผู้ให้บริการ NDID

เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ NDID แต่ละธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

  • ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีนโยบายคิดค่าบริการยืนยันตัวตน

  • บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID

  • ข้อดีของบริการยืนยันตัวตน

บริการยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือ มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

  • ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง ?

หากผู้ใช้บริการได้รับ Notification สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

  • ผู้สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร ?

ผู้สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

  • บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร

ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID